تامین نیروی بزرگ‌ترین ناوگان زیردریایی‌های جهان با باتری‌های لیتیومی

گفته می‌شود چین با حدود ۶۰ تا ۷۰ زیردریایی، بزرگترین ناوگان زیردریایی‌های معمولی در جهان را در اختیار دارد.

گفته می‌شود چین با حدود ۶۰ تا ۷۰ زیردریایی، بزرگترین ناوگان زیردریایی‌های معمولی در جهان را در اختیار دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW