تاسیس «سازمان ملی اقامت مهاجران»؛ قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی لغو می‌شود

روزنامه شرق به نقل از کارشناسان حوزه اتباع و پناهندگان، از لغو قانون تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی به دنبال موافقت مجلس با کلیات تأسیس «سازمان ملی اقامت مهاجران» خبر داد.

روزنامه شرق به نقل از کارشناسان حوزه اتباع و پناهندگان، از لغو قانون تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی به دنبال موافقت مجلس با کلیات تأسیس «سازمان ملی اقامت مهاجران» خبر داد.

Radio Eram

FREE
VIEW