تاثیر چشمگیر شوک درمانی در درمان افسردگی جدی

محققان دانشگاه کِنه‌تیکت آمریکا در مطالعه اخیرشان به بررسی مطالعات پیشین انجام شده درمورد دو روش مورد استفاده در درمان افسردگی پرداخته‌اند و به نتایج جالبی دست یافته‌اند.

محققان دانشگاه کِنه‌تیکت آمریکا در مطالعه اخیرشان به بررسی مطالعات پیشین انجام شده درمورد دو روش مورد استفاده در درمان افسردگی پرداخته‌اند و به نتایج جالبی دست یافته‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW