تاثیر هیدروژل در درمان بیماری کرون

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه «جانز هاپکینز» در مطالعه اخیرشان اظهار کردند هیدروژل در درمان عارضه شدید بیماری کرون در مدل حیوانی موفقیت آمیز بوده است.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه «جانز هاپکینز» در مطالعه اخیرشان اظهار کردند هیدروژل در درمان عارضه شدید بیماری کرون در مدل حیوانی موفقیت آمیز بوده است.

Radio Eram

FREE
VIEW