تاثیر مصرف فیبر در مبارزه با ام‌اس

محققان دانشگاه "راتگرز" آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار کردند، مصرف فیبر زیاد ممکن است به مبارزه با ام اس کمک کند.

محققان دانشگاه "راتگرز" آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار کردند، مصرف فیبر زیاد ممکن است به مبارزه با ام اس کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW