تاثیر دود سیگار در ایجاد بیماری‌های پوستی

محققان دانشگاه کالیفرنیا ریورساید در مطالعات اخیرشان اظهار کردند دود سیگار ممکن است باعث ایجاد برخی از بیماری‌های پوستی شود.

محققان دانشگاه کالیفرنیا ریورساید در مطالعات اخیرشان اظهار کردند دود سیگار ممکن است باعث ایجاد برخی از بیماری‌های پوستی شود.

Radio Eram

FREE
VIEW