بیش از نیم قرن از انتشار تصویری حیرت انگیز از زمین گذشت

تاریخ ۲۴ دسامبر سال ۱۹۶۸ فضانوردان ماموریت آپولو ۸ تصویری جالب از زمین ثبت کردند اکنون ۵۴ سال از ثبت این تصویر می‌گذرد.

تاریخ ۲۴ دسامبر سال ۱۹۶۸ فضانوردان ماموریت آپولو ۸ تصویری جالب از زمین ثبت کردند اکنون ۵۴ سال از ثبت این تصویر می‌گذرد.

Radio Eram

FREE
VIEW