بوئینگ از کانسپت یک هواپیمای باری رادارگریز رونمایی کرد

شرکت «بوئینگ» از طرح مفهومی هواپیمای باری رادارگریز خود که برای درگیری‌های سطح بالا طراحی شده است، رونمایی کرد.

شرکت «بوئینگ» از طرح مفهومی هواپیمای باری رادارگریز خود که برای درگیری‌های سطح بالا طراحی شده است، رونمایی کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW