به «انرژی هاوس» خوش آمدید!

یک آزمایشگاه بزرگ در بریتانیا شرایط آب و هوایی مختلف را برای آزمایش خانه‌های آینده شبیه‌سازی می‌کند.

یک آزمایشگاه بزرگ در بریتانیا شرایط آب و هوایی مختلف را برای آزمایش خانه‌های آینده شبیه‌سازی می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW