بهبود مغز پس از سکته با کمک اسپری کردن دارو در بینی

محققان موسسه فناوری فدرال زوریخ در مطالعه‌ای اظهار کردند، مولکول‌های پادتن وارد شده به بینی موش‌ها منجر به ترمیم آسیب‌های سکته مغزی در مغز می‌شود و این امر ممکن است به این دلیل باشد که داروها از طریق سلول‌های عصبی بویایی عبور می‌کنند.

محققان موسسه فناوری فدرال زوریخ در مطالعه‌ای اظهار کردند، مولکول‌های پادتن وارد شده به بینی موش‌ها منجر به ترمیم آسیب‌های سکته مغزی در مغز می‌شود و این امر ممکن است به این دلیل باشد که داروها از طریق سلول‌های عصبی بویایی عبور می‌کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW