بهبود اثربخشی داروی ضدافسردگی با نگاه کردن به چهره‌های خندان

مصرف کتامین به همراه نگاه کردن به چهره‌های خندان می‌تواند امیدبخش افراد مبتلا به افسردگی "مقاوم در برابر درمان" باشد.

مصرف کتامین به همراه نگاه کردن به چهره‌های خندان می‌تواند امیدبخش افراد مبتلا به افسردگی "مقاوم در برابر درمان" باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW