بهبودی موش‌های مبتلا به MS با برنامه‌ریزی مجدد میکروبیوم‌

در حالی که در بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا همان ام‌اس، سیستم ایمنی بدن به غلاف‌های میلین که از اعصاب محافظت می‌کنند، حمله می‌کند، دانشمندان با برنامه‌ریزی مجدد میکروبیوم‌ موش‌ها توانسته‌اند آنها را بهبود ببخشند.

در حالی که در بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا همان ام‌اس، سیستم ایمنی بدن به غلاف‌های میلین که از اعصاب محافظت می‌کنند، حمله می‌کند، دانشمندان با برنامه‌ریزی مجدد میکروبیوم‌ موش‌ها توانسته‌اند آنها را بهبود ببخشند.

Radio Eram

FREE
VIEW