بهای نفت برای دومین هفته پیاپی افزایش یافت

تحت تاثیر کاهش سختگیری‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا بهای نفت روز جمعه ۱۹ اردیبهشت نیز افزایش یافت.

تحت تاثیر کاهش سختگیری‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا بهای نفت روز جمعه ۱۹ اردیبهشت نیز افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.