بنیاد مسکن ۱۶۰ میلیارد تومان برای بافت تاریخی گذاشت

تفاهم‌نامه همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امضاء شد. بنیاد مسکن اعلام کرد: ‌۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای احیا و مرمت بافت‌های ارزشمند تاریخی در روستاها اختصاص داده است.

تفاهم‌نامه همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امضاء شد. بنیاد مسکن اعلام کرد: ‌۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای احیا و مرمت بافت‌های ارزشمند تاریخی در روستاها اختصاص داده است.

Radio Eram

FREE
VIEW