بنیاد برومند: مقامات ایران درباره وضعیت زندان‌ها در دوره کرونا دروغ می‌گویند

بنیاد حقوق‌بشری برومند در گزارش تازه‌ای از وضعیت زندان‌های ایران اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی در مورد وضعیت زندان‌ها در دوره کرونا «پنهان‌کاری می‌کنند و دروغ می‌گویند».

بنیاد حقوق‌بشری برومند در گزارش تازه‌ای از وضعیت زندان‌های ایران اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی در مورد وضعیت زندان‌ها در دوره کرونا «پنهان‌کاری می‌کنند و دروغ می‌گویند».