بلاتکلیفی در پرونده یک شهروند بهایی بازداشتی

بلاتکلیفی در پرونده یک شهروند بهایی بازداشتی منابع نزدیک به خانواده حامی بهادری از بلاتکلیفی و پاسخ ندادن مسئولان قضایی نسبت به وضعیت این شهروند بهایی زندانی خبر می‌دهند. آقای بهادری که ۲۶ سال سن دارد، ۳۰ مهر در خانه‌اش در تهران با حضور مأموران وزارت اطلاعات و ضبط وسایل شخصی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. منابع نزدیک به خانواده آقای بهادری می‌گویند هنوز دلیل بازداشت این شهروند مشخص نشده و مسئولان با بیان اینکه بازجویی‌ها ادامه دارد، اجازه گرفتن وکیل برای او نمی‌دهند. در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. روند بازداشت این شهروندان از زمان اعتراض‌های سراسری شدت گرفته است.

بلاتکلیفی در پرونده یک شهروند بهایی بازداشتی حامی بهادری

منابع نزدیک به خانواده حامی بهادری از بلاتکلیفی و پاسخ ندادن مسئولان قضایی نسبت به وضعیت این شهروند بهایی زندانی خبر می‌دهند.

آقای بهادری که ۲۶ سال سن دارد، ۳۰ مهر در خانه‌اش در تهران با حضور مأموران وزارت اطلاعات و ضبط وسایل شخصی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

منابع نزدیک به خانواده آقای بهادری می‌گویند هنوز دلیل بازداشت این شهروند مشخص نشده و مسئولان با بیان اینکه بازجویی‌ها ادامه دارد، اجازه گرفتن وکیل برای او نمی‌دهند.

در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. روند بازداشت این شهروندان از زمان اعتراض‌های سراسری شدت گرفته است.

Radio Eram

FREE
VIEW