بزرگترین موشک جهان را از منظر فضا ببینید

موشک غول‌پیکر استارشیپ شرکت فضایی اسپیس‌ایکس از فضا قابل رویت است.

موشک غول‌پیکر استارشیپ شرکت فضایی اسپیس‌ایکس از فضا قابل رویت است.

Radio Eram

FREE
VIEW