بزرگترین موتور هواپیمای جهان آماده آزمایش است

بزرگترین موتور هواپیمای جهان که به دست شرکت رولزرویس در حال توسعه است، اکنون کاملا عملیاتی و آماده آزمایش است.

بزرگترین موتور هواپیمای جهان که به دست شرکت رولزرویس در حال توسعه است، اکنون کاملا عملیاتی و آماده آزمایش است.

Radio Eram

FREE
VIEW