بزرگ‌ترین دستگاه شناور تولید انرژی امواج در اسکاتلند آزمایش می‌شود

شرکت ایرلندی «Ocean Energy» در همکاری با ۱۴ شریک صنعتی و دانشگاهی در بریتانیا، ایرلند، فرانسه، آلمان و اسپانیا پروژه‌ای را امضا کرده است. در این پروژه دستگاه شناور تولید انرژی از امواج «OE۳۵» این شرکت در مقیاس بالا طی چهار سال آینده آزمایش خواهد شد.

شرکت ایرلندی «Ocean Energy» در همکاری با ۱۴ شریک صنعتی و دانشگاهی در بریتانیا، ایرلند، فرانسه، آلمان و اسپانیا پروژه‌ای را امضا کرده است. در این پروژه دستگاه شناور تولید انرژی از امواج «OE۳۵» این شرکت در مقیاس بالا طی چهار سال آینده آزمایش خواهد شد.

Radio Eram

FREE
VIEW