بزرگ‌ترین ابر اتمی جهان رصد شد

تلسکوپ کروی با دیافراگم پانصد متری یا تلسکوپ فست چین، وسیع‌ترین ابر اتمی جهان را مشاهده کرده است.

تلسکوپ کروی با دیافراگم پانصد متری یا تلسکوپ فست چین، وسیع‌ترین ابر اتمی جهان را مشاهده کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW