بریتانیا ناقضان قرنطینه ۱۴ روزه را تا هزار پوند جریمه می‌کند

مسافران بین‌المللی که وارد بریتانیا می‌شوند در صورتی که خودشان را ۱۴ روز قرنطینه نکنند ممکن است به مبلغ یک هزار پوند جریمه شوند. سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز جمعه ۲ خرداد با انتشار این خبر افزود، این طرح که انتظار می‌رود دولت بریتانیا آن را به زودی اعلام کند، بریتانیایی‌هایی که به کشورشان بر می‌گردند را نیز شامل می‌شود. ماموران امور سلامت، در قرنطینه بودن این افراد را بررسی خواهند کرد و اگر کسی مقررات قرنطینه ۱۴ روزه را رعایت نکرده باشند، جریمه خواهد شد. بر اساس بخشی از این طرح که برای مقابله با موج دوم ویروس کرونا ارائه می‌شود، همه کسانی که وارد بریتانیا می‌شوند باید فرم‌های مخصوصی را پر کنند و اطلاعات مربوط به تماس با آنها باید ذکر شود.

مسافران بین‌المللی که وارد بریتانیا می‌شوند در صورتی که خودشان را ۱۴ روز قرنطینه نکنند ممکن است به مبلغ یک هزار پوند جریمه شوند. سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز جمعه ۲ خرداد با انتشار این خبر افزود، این طرح که انتظار می‌رود دولت بریتانیا آن را به زودی اعلام کند، بریتانیایی‌هایی که به کشورشان بر می‌گردند را نیز شامل می‌شود. ماموران امور سلامت، در قرنطینه بودن این افراد را بررسی خواهند کرد و اگر کسی مقررات قرنطینه ۱۴ روزه را رعایت نکرده باشند، جریمه خواهد شد. بر اساس بخشی از این طرح که برای مقابله با موج دوم ویروس کرونا ارائه می‌شود، همه کسانی که وارد بریتانیا می‌شوند باید فرم‌های مخصوصی را پر کنند و اطلاعات مربوط به تماس با آنها باید ذکر شود.

Radio Eram

FREE
VIEW