بریتانیا خواستار ارسال جت‌های جنگنده به اوکراین شد

دولت بریتانیا اعلام کرد که آمادگی دارد به کشورهای حوزه شرقی ناتو جت‌های جنگنده ارسال کند، به شرطی که این کشورها جت‌های جنگنده روسی در اختیار اوکراین قرار دهند.بحث بر سر ارسال احتمالی جت جنگنده‌ به اوکراین برای تقویت نیروی هوایی این کشور در جنگ مقابل ارتش روسیه از موضوعات داغ کشورهای غرب و عضو پیمان نظامی ناتو در طول ماه‌های اخیر بوده است. اما ناتو در این زمینه تاکنون تمایلی پیرامون تحویل جت‌های جنگنده به اوکراین ابراز نکرده است. بیشتر بخوانید: بلینکن در آنکارا خواستار گسترش سریع ناتو شد حال دولت بریتانیا اعلام کرده است که آمادگی ارسال جنگنده‌های مدرن به ارتش کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را دارد، چنانچه این کشورها به در ازای آن، جت‌های جنگنده خود که ساخته شده روسیه هستند را در اختیار ارتش اوکراین قرار دهد. در این زمینه به جت‌های Mig-29 یا Su-24 اشاره شده است که بخشی از تسلیحات کشورهای پیشین بلوک شرق است. نیروی هوایی اوکراین برای استفاده از این نوع از جنگنده‌ها آشنایی ویژه و تخصص دارد. بیشتر بخوانید: بریتانیا پیشرفته‌ترین تانک خود را در اختیار اوکراین می‌گذارد بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا..

دولت بریتانیا اعلام کرد که آمادگی دارد به کشورهای حوزه شرقی ناتو جت‌های جنگنده ارسال کند، به شرطی که این کشورها جت‌های جنگنده روسی در اختیار اوکراین قرار دهند.بحث بر سر ارسال احتمالی جت جنگنده‌ به اوکراین برای تقویت نیروی هوایی این کشور در جنگ مقابل ارتش روسیه از موضوعات داغ کشورهای غرب و عضو پیمان نظامی ناتو در طول ماه‌های اخیر بوده است. اما ناتو در این زمینه تاکنون تمایلی پیرامون تحویل جت‌های جنگنده به اوکراین ابراز نکرده است. بیشتر بخوانید: بلینکن در آنکارا خواستار گسترش سریع ناتو شد حال دولت بریتانیا اعلام کرده است که آمادگی ارسال جنگنده‌های مدرن به ارتش کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را دارد، چنانچه این کشورها به در ازای آن، جت‌های جنگنده خود که ساخته شده روسیه هستند را در اختیار ارتش اوکراین قرار دهد. در این زمینه به جت‌های Mig-29 یا Su-24 اشاره شده است که بخشی از تسلیحات کشورهای پیشین بلوک شرق است. نیروی هوایی اوکراین برای استفاده از این نوع از جنگنده‌ها آشنایی ویژه و تخصص دارد. بیشتر بخوانید: بریتانیا پیشرفته‌ترین تانک خود را در اختیار اوکراین می‌گذارد بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، در این‌باره به Times Radio گفت: «اگر این دسته از کشورها بخواهند به اوکراین کمک کنند، ما می‌توانیم در پی آن جت‌های جنگنده خود را برای بازسازی نیروی هوایی ارتش این کشورها به آنها تحویل دهیم.» کشورهایعضوپیمانناتوازدانشلازمبرایهدایتوپروازجت‌هایغربی به کارگرفته شده در این پیمان برخوردارند؛قابلیتیکهارتشاوکراینهنوزفاقدآناست. به همین خاطرکشورهایغربی تا کنونازارسالجتهایناتوبهاوکراینامتناع کرده‌اند. اما از سوی دیگر نیز صدراعظم آلمان، اولاف شولتس، روز پنجشنبه در شبکهZDF اشاره کرد که تحویل جت‌های جنگنده به ارتش اوکراین همچنان "موضوعیت" ندارد. آلمان از جمله کشورهایی است که هنوز ارسال جت‌های جنگنده به اوکراین را خط قرمز خود می‌داند و بیم دارد چنین اقدامی گسترش بیشتر دامنه جنگ و تبدیل کشورهای عضو ناتو به طرف مستقیم جنگ با روسیه را به در پی داشته باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW