برگزیدگان فراخوان ملی سرود «رود چهل ساله» معرفی شدند

برگزیدگان فراخوان ملی سرود «رود چهل ساله» معرفی شدندبه گزارش روابط عمومی سپهر سوره هنر، جشنواره ملی رود چهل ساله که در دو بخش «تولیدی» و «بازخوانی» برای دعوت از علاقمندان فراخوان داده بود، در نظر دارد به آثار تولیدی برگزیده علاوه بر تجلیل، برای تولید نهایی و انتشار تسهیلات حمایتی اختصاص دهد. بر اساس این گزارش برگزیدگان دو بخش تولیدی و بازخوانی به شرح زیر معرفی شدند. آثار برگزیده بخش تولیدی بر اساس فراخوان این جشنواره ، در بخش تولیدی، آثاری با موضوع «ایران آینده» می توانستند شرکت کنند که در این بخش، سرود می سازیمت با عشق به تهیه کنندگی مجید نصری از بیرجند به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد. همچنین سرود شکوه بی کران به تهیه کنندگی مجتبی عرض پیما از قم، فردای روشن به تهیه کنندگی مجتبی یداللهی از کرمان، بچه های آسمان( دبستان عشایری شهید عاشقی) به تهیه‌کنندگی مصطفی طالبی از سبزوار شایسته تقدیر شناخته شدند. بخش بازخوانی اثر در این بخش بازخوانی یکی از آثار آلبوم سرود ما غروب نمی‌کنیم بایستی بازخوانی می شد که در این بخش گروه سرود به سرپرستی امین زینعلی از اصفهان و گروه سرود به سرپرستی زهرا شفیعی..

برگزیدگان فراخوان ملی سرود «رود چهل ساله» معرفی شدندبرگزیدگان فراخوان ملی سرود «رود چهل ساله» معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی سپهر سوره هنر، جشنواره ملی رود چهل ساله که در دو بخش «تولیدی» و «بازخوانی» برای دعوت از علاقمندان فراخوان داده بود، در نظر دارد به آثار تولیدی برگزیده علاوه بر تجلیل، برای تولید نهایی و انتشار تسهیلات حمایتی اختصاص دهد.

بر اساس این گزارش برگزیدگان دو بخش تولیدی و بازخوانی به شرح زیر معرفی شدند.
آثار برگزیده بخش تولیدی
بر اساس فراخوان این جشنواره ، در بخش تولیدی، آثاری با موضوع «ایران آینده» می توانستند شرکت کنند که در این بخش، سرود می سازیمت با عشق به تهیه کنندگی مجید نصری از بیرجند به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.
همچنین سرود شکوه بی کران به تهیه کنندگی مجتبی عرض پیما از قم، فردای روشن به تهیه کنندگی مجتبی یداللهی از کرمان، بچه های آسمان( دبستان عشایری شهید عاشقی) به تهیه‌کنندگی مصطفی طالبی از سبزوار شایسته تقدیر شناخته شدند.
بخش بازخوانی اثر
در این بخش بازخوانی یکی از آثار آلبوم سرود ما غروب نمی‌کنیم بایستی بازخوانی می شد که در این بخش گروه سرود به سرپرستی امین زینعلی از اصفهان و گروه سرود به سرپرستی زهرا شفیعی ترشیزی از شهرکرد به عنوان گروه های برگزیده انتخاب شدند.
بنابراین گزارش، داوری آثار این جشنواره را بهنام صبوحی، اشکان کمانگری، سروش بخشش و میلاد عرفان پور برعهده داشتند.