برگزیدگان جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی کردی دالاهو معرفی شدند

کرمانشاه - ایرنا - پنجمین جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی کُردی در ۲ بخش مقامات تنبور و آواهای کُردی پنجشنبه شب در خانه تنبور دالاهو در روستای "بان زلان" به کار خود پایان داد و برگزیدگان بخش های مختلف نیز معرفی شدند.

کرمانشاه – ایرنا – پنجمین جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی کُردی در ۲ بخش مقامات تنبور و آواهای کُردی پنجشنبه شب در خانه تنبور دالاهو در روستای "بان زلان" به کار خود پایان داد و برگزیدگان بخش های مختلف نیز معرفی شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW