برگزاری چهارمین جشنواره موسیقی «امیرجاهد» به تعویق افتاد

تهران- ایرنا- دبیر اجرایی چهارمین جشنواره سراسری موسیقی «امیرجاهد» گفت: مرحله دوم داوری این جشنواره؛ اجرای صحنه‌ای شرکت‌کنندگان در بخش‌های دونوازی و گروه‌نوازی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

تهران- ایرنا- دبیر اجرایی چهارمین جشنواره سراسری موسیقی «امیرجاهد» گفت: مرحله دوم داوری این جشنواره؛ اجرای صحنه‌ای شرکت‌کنندگان در بخش‌های دونوازی و گروه‌نوازی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

Radio Eram

FREE
VIEW