برگزاری «شب انجمن فیلارموینک ایران»/ باید ارکستر فیلارمونیکی در شأن ایران داشته باشیم

تهران-ایرنا- رئیس هیئت امنای انجمن فیلارمونیک ایران گفت: تمام اعضای انجمن بدون هیچ انتظار مالی درحال فعالیت هستند و تمام تلاش ما این است که ارکستر فیلارمونیکی در شأن نام بزرگ ایران داشته باشیم.

تهران-ایرنا- رئیس هیئت امنای انجمن فیلارمونیک ایران گفت: تمام اعضای انجمن بدون هیچ انتظار مالی درحال فعالیت هستند و تمام تلاش ما این است که ارکستر فیلارمونیکی در شأن نام بزرگ ایران داشته باشیم.

Radio Eram

FREE
VIEW