رادیو ارم

دومین جلسه دفاعیات حمید نوری: فتوای خمینی «جعل شده است»

حمید نوری فتوای آیت‌الله خمینی درباره زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را انکار کرد و مدعی شد که این کلمه هم مثل اسم سازمان (مجاهدین خلق) و زندان رجایی‌شهر «جعل شده» است.

خروج از نسخه موبایل