برگزاری تظاهرات حکومتی در ایران در پی حمله به شاهچراغ

دو روز پس از حمله مسلحانه به زائران در شاهچراغ در شیراز که ۱۵ کشته بر جای نهاد، جمهوری اسلامی روز جمعه یک راهپیمایی سراسری را با عنوان «محکومیت جنایت تروریستی» ترتیب داد.

دو روز پس از حمله مسلحانه به زائران در شاهچراغ در شیراز که ۱۵ کشته بر جای نهاد، جمهوری اسلامی روز جمعه یک راهپیمایی سراسری را با عنوان «محکومیت جنایت تروریستی» ترتیب داد.

Radio Eram

FREE
VIEW