برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری لهستان بدون انجام رأی‌گیری

پس از آنکه دولت و احزاب مخالف در لهستان بر سر هیچ یک از موارد «برگزاری»، «لغو» یا «تعویق» انتخابات ریاست‌جمهوری به توافق نرسیدند، روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت بدون آنکه رأی‌گیری انجام شود، روی کاغذ در این کشور انتخابات برگزار شد.

پس از آنکه دولت و احزاب مخالف در لهستان بر سر هیچ یک از موارد «برگزاری»، «لغو» یا «تعویق» انتخابات ریاست‌جمهوری به توافق نرسیدند، روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت بدون آنکه رأی‌گیری انجام شود، روی کاغذ در این کشور انتخابات برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.