بره ناقلا و ۲ مانکن خدمه ماموریت آرتمیس ۱ هستند

عصر امروز به وقت تهران در صورت مساعد بودن آب و هوا ماموریت آرتمیس ۱ ناسا راهی ماه خواهد شد. آژانس فضایی اروپا به مناسبت پرتاب نخستین ماموریت آرتمیس ناسا به ماه چندین تصویر منتشر کرد و نوشت:‌ ما آماده‌ایم.

عصر امروز به وقت تهران در صورت مساعد بودن آب و هوا ماموریت آرتمیس ۱ ناسا راهی ماه خواهد شد. آژانس فضایی اروپا به مناسبت پرتاب نخستین ماموریت آرتمیس ناسا به ماه چندین تصویر منتشر کرد و نوشت:‌ ما آماده‌ایم.

Radio Eram

FREE
VIEW