برنامه چینی‌ها برای ساخت یک بیمارستان فضایی

یک دانشمند برجسته چینی اخیرا اعلام کرده از آنجایی که ایستگاه فضایی تیانگونگ چین اخیرا مونتاژ درون مداری خود را تکمیل کرده است، کارشناسان پزشکی فضایی این کشور برنامه‌ای برای راه اندازی یک "بیمارستان فضایی" برای خدمت به فضانوردان را آغاز کرده‌اند.

یک دانشمند برجسته چینی اخیرا اعلام کرده از آنجایی که ایستگاه فضایی تیانگونگ چین اخیرا مونتاژ درون مداری خود را تکمیل کرده است، کارشناسان پزشکی فضایی این کشور برنامه‌ای برای راه اندازی یک "بیمارستان فضایی" برای خدمت به فضانوردان را آغاز کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW