برنامه «بلو اوریجین» برای یک سفر فضایی کاملا زنانه

شرکت «بلو اوریجین» قصد دارد طی سال آینده، یک ماموریت کاملا زنانه را به فضای زیر مداری بفرستد.

شرکت «بلو اوریجین» قصد دارد طی سال آینده، یک ماموریت کاملا زنانه را به فضای زیر مداری بفرستد.

Radio Eram

FREE
VIEW