بررسی میزان سدیم در ماه توسط ماموریت هندی‌ها

مدارگرد کاوش ماه هندی‌ها موسوم به "چاندرایان ۲"(Chandrayaan-۲) از میزان سطح سدیم ماه نقشه‌برداری کرد.

مدارگرد کاوش ماه هندی‌ها موسوم به "چاندرایان ۲"(Chandrayaan-۲) از میزان سطح سدیم ماه نقشه‌برداری کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW