بررسی فوران آتشفشانی “تونگا” از یک منظر جدید

دانشمندان "دانشگاه آکسفورد"، فوران آتشفشانی "تونگا" را از یک منظر جدید بررسی کرده‌اند.

دانشمندان "دانشگاه آکسفورد"، فوران آتشفشانی "تونگا" را از یک منظر جدید بررسی کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW