بررسی عصر یخبندان با نگاه به دی.ان.ای کروکودیل

محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا در مطالعه اخیرشان به بررسی این موضوع که دی.ان.ای کروکودیل چه بینش‌هایی را می‌تواند در مورد عصر یخبندان به ما بیاموزد، پرداختند.

محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا در مطالعه اخیرشان به بررسی این موضوع که دی.ان.ای کروکودیل چه بینش‌هایی را می‌تواند در مورد عصر یخبندان به ما بیاموزد، پرداختند.

Radio Eram

FREE
VIEW