بررسی حرکات گربه برای درمان آسیب‌های نخاعی

محققان موسسه فناوری جورجیا در مطالعه اخیرشان اظهار کردند بررسی حرکات گربه ممکن است به آنها در اطلاع رسانی و درمان آسیب نخاعی کمک کند.

محققان موسسه فناوری جورجیا در مطالعه اخیرشان اظهار کردند بررسی حرکات گربه ممکن است به آنها در اطلاع رسانی و درمان آسیب نخاعی کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW