بررسی جریان انرژی در پلاسما با کمک بزرگترین شبیه‌سازی رایانه‌ای

یک پژوهشگر آمریکایی با کمک بزرگترین شبیه‌سازی رایانه‌ای که تاکنون در نوع خود انجام شده، جریان انرژی را در پلاسما بررسی کرده است.

یک پژوهشگر آمریکایی با کمک بزرگترین شبیه‌سازی رایانه‌ای که تاکنون در نوع خود انجام شده، جریان انرژی را در پلاسما بررسی کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW