بررسی افسردگی یا زوال عقل با پچ پوشیدنی محققان ژاپنی

محققان دانشگاه اوزاکا در ژاپن یک دستگاه الکتروانسفالوگرافی پوشیدنی(EEG) طراحی کردند که می‌تواند فعالیت مغز را اندازه‌گیری کند و به طور بالقوه به پزشکان اجازه دهد شرایطی مانند افسردگی یا زوال عقل را بررسی کنند.

محققان دانشگاه اوزاکا در ژاپن یک دستگاه الکتروانسفالوگرافی پوشیدنی(EEG) طراحی کردند که می‌تواند فعالیت مغز را اندازه‌گیری کند و به طور بالقوه به پزشکان اجازه دهد شرایطی مانند افسردگی یا زوال عقل را بررسی کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW