برخی اشکال پروتئین‌ها بیانگر ابتلا به بیماری پارکینسون است

شکل مجموعه‌ای از پروتئین‌ها ‌در مایع نخاعی بیماران مبتلا به پارکینسون در مقایسه با افراد فاقد این بیماری تخریب‌کننده عصبی متفاوت است.

شکل مجموعه‌ای از پروتئین‌ها ‌در مایع نخاعی بیماران مبتلا به پارکینسون در مقایسه با افراد فاقد این بیماری تخریب‌کننده عصبی متفاوت است.

Radio Eram

FREE
VIEW