برخورد ۲ ابرسیاه‌چاله را زنده تماشا کنید

اخترشناسان می‌گویند اگر نشانه‌های اولیه‌ای که یافته‌ایم درست باشد، ما در آستانه یک رویداد تاریخی هستیم و شاید بتوانیم ظرف سه سال آینده برخورد دو سیاه‌چاله کلان‌جرم را مشاهده کنیم.

اخترشناسان می‌گویند اگر نشانه‌های اولیه‌ای که یافته‌ایم درست باشد، ما در آستانه یک رویداد تاریخی هستیم و شاید بتوانیم ظرف سه سال آینده برخورد دو سیاه‌چاله کلان‌جرم را مشاهده کنیم.

Radio Eram

FREE
VIEW