برترین تصاویر ایستگاه فضایی بین‌المللی در سال ۲۰۲۲

ناسا فیلمی متشکل از بهترین عکس‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ منتشر کرده است.

ناسا فیلمی متشکل از بهترین عکس‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ منتشر کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW