بدهی‌های ماشین‌سازی پرداخت شد

بدهی‌های ماشین‌سازی پرداخت شد مالک تراکتور با وجود تغییر مالکیت ماشین‌سازی بدهی‌های این باشگاه را پرداخت کرد. به گزارش ایسنا، فصل گذشته با پرونده های مالی شیمبا و دخسوس پنجره نقل و انتقالاتی ماشین سازی بسته شد؛ پرونده‌هایی که مربوط به گسترش فولاد بوده و به ماشین سازی تبریز تغییر نام پیدا کرده بود. محمدرضا زنوزی طی دستوری موضوع بسته شدن پرونده‌های مالی این باشگاه را صادر کرد و امروز تمامی این بدهی‌ها پرداخت و پرونده‌های مالی ماشین سازی در فیفا بسته شد و این باشگاه برای ثبت قرارداد جدید مشکلی نخواهد داشت. بدین ترتیب باشگاه ماشین‌سازی هیچ پرونده حقوقی داخلی و بین المللی نداشته و کار خود را در آغاز لیگ بیستم با قدرت ادامه خواهد داد. انتهای پیام

بدهی‌های ماشین‌سازی پرداخت شد

بدهی‌های ماشین‌سازی پرداخت شد

مالک تراکتور با وجود تغییر مالکیت ماشین‌سازی بدهی‌های این باشگاه را پرداخت کرد.

به گزارش ایسنا، فصل گذشته با پرونده های مالی شیمبا و دخسوس پنجره نقل و انتقالاتی ماشین سازی بسته شد؛ پرونده‌هایی که مربوط به گسترش فولاد بوده و به ماشین سازی تبریز تغییر نام پیدا کرده بود.

محمدرضا زنوزی طی دستوری موضوع بسته شدن پرونده‌های مالی این باشگاه را صادر کرد و امروز تمامی این بدهی‌ها پرداخت و پرونده‌های مالی ماشین سازی در فیفا بسته شد و این باشگاه برای ثبت قرارداد جدید مشکلی نخواهد داشت. بدین ترتیب باشگاه ماشین‌سازی هیچ پرونده حقوقی داخلی و بین المللی نداشته و کار خود را در آغاز لیگ بیستم با قدرت ادامه خواهد داد.

انتهای پیام