بخش خصوصی ۱۸۵۰ میلیارد تومان در گردشگری بوشهر سرمایه‌گذاری می‌کند

بوشهر- ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ به میزان یکهزار و ۸۵۰ میلیارد تومان در بخش تاسیسات زیرساختی گردشگری این استان سرمایه‌گذاری می‌کند.

بوشهر- ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ به میزان یکهزار و ۸۵۰ میلیارد تومان در بخش تاسیسات زیرساختی گردشگری این استان سرمایه‌گذاری می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW