بختیاری‌زاده سرمربی خوشه طلایی شد

بختیاری‌زاده سرمربی خوشه طلایی شد سرمربی سابق شهرخودرو هدایت خوشه طلایی ساوه را بر عهده گرفت. به گزارش ایسنا، سهراب بختیاری‌زاده با عقد قراردادی سرمربی خوشه طلایی ساوه شد و هدایت این تیم لیگ یکی را بر عهده گرفت. پیش از این بختیاری‌زاده سرمربی شهرخودرو بود. انتهای پیام

بختیاری‌زاده سرمربی خوشه طلایی شد

بختیاری‌زاده سرمربی خوشه طلایی شد

سرمربی سابق شهرخودرو هدایت خوشه طلایی ساوه را بر عهده گرفت.

به گزارش ایسنا، سهراب بختیاری‌زاده با عقد قراردادی سرمربی خوشه طلایی ساوه شد و هدایت این تیم لیگ یکی را بر عهده گرفت.

پیش از این بختیاری‌زاده سرمربی شهرخودرو بود.

انتهای پیام