بحران کرونا در ایران؛ تراکم بیمار در بیمارستان‌ها و شرایط نامطلوب کادر درمان

طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۳۰ بیمار دیگر مبتلا به کرونا در ایران جان باختند و از میان ۴۳۹۲ مبتلای دیگر شناسایی‌شده طی این مدت، ۲۰۵۲ تن در بیمارستان‌ها بستری شدند.

طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۳۰ بیمار دیگر مبتلا به کرونا در ایران جان باختند و از میان ۴۳۹۲ مبتلای دیگر شناسایی‌شده طی این مدت، ۲۰۵۲ تن در بیمارستان‌ها بستری شدند.