بحران آب شهرکرد «با تأخیر» حل شد، وضعیت در همدان بحرانی است

وضعیت آب در شهرکرد که پیشتر دولت اعلام کرده بود دوروزه پایدار می‌شود، پس از دو هفته به حالت پایدار رسید اما وضعیت آب در همدان به‌دلیل خشک‌شدن سد اکباتان همچنان بحرانی گزارش می‌شود.

وضعیت آب در شهرکرد که پیشتر دولت اعلام کرده بود دوروزه پایدار می‌شود، پس از دو هفته به حالت پایدار رسید اما وضعیت آب در همدان به‌دلیل خشک‌شدن سد اکباتان همچنان بحرانی گزارش می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW