بحث وجود بشقاب پرنده ها و بیگانگان فضایی بالا گرفت

انتخابات آلمان برای جایگزینی آنگلا مرکل و طرح امنیت سایبری در چین از موضوعات امروز روزنامه‌های جهان‌اند. همچنین در حاشیه اخبار نگاهی به بشقاب پرنده‌ها شده است.

انتخابات آلمان برای جایگزینی آنگلا مرکل و طرح امنیت سایبری در چین از موضوعات امروز روزنامه‌های جهان‌اند. همچنین در حاشیه اخبار نگاهی به بشقاب پرنده‌ها شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW