با کفش‌های پاشنه‌بلند دردناک خداحافظی کنید!

یک شرکت ایتالیایی، نوعی کفی هوشمند ابداع کرده است که می‌تواند مشکلات کفش‌های پاشنه‌بلند را برطرف کند.

یک شرکت ایتالیایی، نوعی کفی هوشمند ابداع کرده است که می‌تواند مشکلات کفش‌های پاشنه‌بلند را برطرف کند.

Radio Eram

FREE
VIEW