با سرنشینان ماموریت ماه آشنا شوید

در این گزارش، با افرادی آشنا می‌شوید که قرار است به عنوان سرنشینان یک ماموریت منحصربه‌فرد به دور ماه، در موشک «استارشیپ» حضور داشته باشند.

در این گزارش، با افرادی آشنا می‌شوید که قرار است به عنوان سرنشینان یک ماموریت منحصربه‌فرد به دور ماه، در موشک «استارشیپ» حضور داشته باشند.

Radio Eram

FREE
VIEW