با خدمه ماموریت «کرو-۶» آشنا شوید

ماموریت «کرو-۶» شرکت «اسپیس ایکس» به مقصد «ایستگاه فضایی بین‌المللی»، چهار سرنشین دارد که قرار است در ۲۶ فوریه(۷ اسفند) پرواز کنند.

ماموریت «کرو-۶» شرکت «اسپیس ایکس» به مقصد «ایستگاه فضایی بین‌المللی»، چهار سرنشین دارد که قرار است در ۲۶ فوریه(۷ اسفند) پرواز کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW